• Indexering alimentatie per 1 januari 2010 2,3% (31 december 2009)

De alimentatie gaat per 1 januari 2010 met 2,3 procent omhoog. De jaarlijkse verhoging van de alimentatie gaat automatisch in. De minister van Justitie stelt het percentage elk jaar vast op basis van de ontwikkeling van de cao-lonen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in andere sectoren. De stijging moet de gestegen kosten van levensonderhoud compenseren.


 • Virtuele affaire leidt tot scheiding (20 november 2008)

Een virtuele affaire in het simulatiespel Second Life heeft een Engelse man in het echte leven zijn huwelijk gekost. De vrouw van de man ontdekte dat zijn virtuele alter ego, Dave Barmy, knuffelde met het alter ego van een Amerikaanse vrouw. Ze wil nu scheiden op grond van "onredelijk gedrag' van haar man. Dat meldt de Engelse krant The Independent.

 

 • 4-December-2007

  Scheiden schaadt milieu
  Scheiden is slecht voor het milieu. Door het toenemend aantal scheidingen stijgt het aantal huishoudens wereldwijd veel sneller dan de bevolking.
  >> lees verder
 • Politiek
  17-Oktober-2007

  Vrouw denkt te makkelijk over "later"
  Nederlandse vrouwen denken veel te rooskleurig over hun financiŽle positie als hun partner zou wegvallen. Ruim de helft verwacht bij echtscheiding of overlijden volledig voor zichzelf te kunnen zorgen, hoewel de meerderheid niet of slechts parttime werkt.
  >> lees verder
 • Jurisprudentie
  2-November-2006

  Co-ouderschapsregeling kan niet eenzijdig worden beŽindigd
  De ouders van twee kinderen hebbenna hun echtscheiding een co-ouderschapsregeling afgesproken. In verband met werk van haar nieuwe partner, is de moederverhuisd.Bij beschikking van 18 augustus 2006 heeft de rechtbankbepaald dat de moeder moet meewerken aan (her)inschrijving op de oude scholenen de oude co-ouderschapsregeling wordt weer van kracht.
  >> lees verder
 • Showbizz
  2-November-2007

  Carlos Santana gaat scheiden
  Het leek alsof ze voor altijd bij elkaar zouden blijven, maar toch wil Deborah Santana, de echtgenote van gitarist Carlos Santana, na een huwelijk van 34 jaar scheiden.
  >> lees verder
onze aanpak en de kinderen conflict faq partners contact
 
Hoogtepunten uit het nieuws, voor u verzameld
 
 
Scheiden schaadt milieu
 
Scheiden is slecht voor het milieu. Door het toenemend aantal scheidingen stijgt het aantal huishoudens wereldwijd veel sneller dan de bevolking, schrijven de onderzoekers Eunice Yu en Jianguo Liu deze week in de Proceedings of de National Academy of Sciences (early edition). De auteurs zijn beiden verbonden aan het het Centrum voor Duurzaamheid van de Michigan State University.

In China, waar echtscheiden vanouds een zeldzaamheid was, gingen in 2004, 2005 en 2006 respectievelijk 1,6, 1,7 en 1,9 miljoen echtparen uit elkaar. Gemiddeld tellen huishoudens van gescheiden mensen 1,1 tot 1,8 personen minder dan die van gehuwden. En dat is inefficiŽnt, berekenden Yu en Liu. Het aantal kamers per persoon in de huishoudens van gescheiden mensen was 33 tot 95 procent groter dan in huishoudens van gehuwden.

In 2005 gaven in de Verenigde Staten huishoudens van gescheiden mensen 46 procent meer uit aan elektriciteit en 56 procent meer aan water per persoon dan huishoudens van gehuwden. Amerikaanse gezinnen die een echtscheiding doormaakten, gebruikten daarna 42 tot 61 procent meer hulpbronnen per persoon dan daarvoor. Huishoudens van gescheiden Amerikanen zouden in 2005 38 miljoen kamers, 73 miljard KwU stroom en 3.600 miljard liter water hebben bespaard als hun gebruik even efficiŽnt was geweest als dat van huishoudens van gehuwden.

De invloed van de mens op het milieu is al vaak onderzocht aan de hand van bevolkingsomvang en -groei, maar niet eerder aan de hand van huishoudengrootte. Yu en Liu deden dit voor 12 landen, voor de periode 1998-2002. De huishoudens van gescheiden partners bleken in de onderzochte landen gemiddeld 27 tot 41 procent kleiner dan huishoudens van gehuwden.
 
1-Augustus-2007

Scheiden en pensioen

Door het pensioen blijven partijen vaak nog decennialang met elkaar verbonden.

Om de pensioenverdeling in goede banen te leiden, is per 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking getreden. Uit onderzoek blijkt dat zelden wordt afgeweken van de wettelijke standaardverdeling. Ten onrechte.

Verbintenis

Elk jaar geven 160.000 geliefden elkaar het ja-woord, 'tot de dood ons scheidt'. Tegelijkertijd wordt jaarlijks dertigduizend keer een levenslange verbintenis ontbonden door scheiding. De gemeenschappelijke spullen worden verdeeld en de ex-partners zijn qua vermogen van elkaar af - uitgezonderd de alimentatie, die maximaal twaalf jaar loopt.

Door het pensioen blijven partijen in de meeste gevallen echter nog decennialang met elkaar verbonden. Of dit wel zo gewenst is en of partijen zich dit realiseren, is maar de vraag. Om de pensioenverdeling juridisch en praktisch in goede banen te leiden, is per 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) in werking getreden. De Universiteit van Tilburg deed samen met Akkermans Pensioen Juristen in opdracht van Interpolis onderzoek naar de werking ervan. De onderzoekers deden 25 aanbevelingen aan de wetgever en de uitvoeringspraktijk.

Volgens de onderzoekers wordt ten onrechte bijna nooit van de wettelijke standaardverdeling afgeweken bij de verdeling van pensioenrechten. Bovendien staat de fiscale wetgeving een praktische en eigentijdse verdeling van pensioenrechten en andere vermogensbestanddelen in de weg.

De Wet VPS regelt dat de pensioenaanspraken die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijk over beide partners worden verdeeld. Partners hoeven alleen maar de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte te stellen van de scheiding en het pensioen wordt daarna rechtstreeks aan ieder van de ex-partners uitbetaald. Er hoeft niet te worden gerekend door partijen en de rechter komt er niet aan te pas. Dat was ook de bedoeling.

Minpunt van deze standaardregeling is dat partijen nog lange tijd met elkaar verbonden blijven. Dat zit zo. De vereveningsgerechtigde partner krijgt een voorwaardelijke aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner. Als de deelnemer vůůr de pensioeningangsdatum overlijdt, gaat het ouderdomspensioen niet in. Overlijdt de andere partner vůůr de pensioendatum, dan wordt het te verevenen deel van het pensioen weer toegevoegd aan het deel van de ander. Dit betekent dus dat partners na vele jaren weer met elkaars handel en wandel kunnen worden geconfronteerd. Bovendien hebben wijzigingen in de pensioenregeling gevolgen voor de ex-partner, zoals het opschuiven van de pensioeningangsdatum of deeltijdpensioen.

Afwijken van standaard

Van deze standaardregeling kunnen partijen afwijken. Ze zijn niet alleen vrij om het pensioen te verdelen in een ander percentage dan fiftyfifty, maar ze kunnen ook het deel dat aan de ex-partner van de deelnemer in de pensioenregeling toekomt, omzetten (converteren) in een eigen pensioen. Partijen hebben dan ook wat betreft het pensioen niets meer met elkaar te maken. Conversie heeft ook het voordeel dat ex-partners hun financiŽle toekomst beter kunnen plannen. Het lastige van conversie is dat er niet alleen enig rekenwerk nodig is, maar ook de medewerking van de pensioenuitvoerder.

Afwijking van de wettelijke standaardverdeling gebeurt maar hoogstzelden, zo blijkt uit de enquÍte onder echtscheidingadvocaten, die deel uitmaakte van het onderzoek. In bijna alle gevallen wordt 'gekozen' voor de wettelijke standaardregeling. Het is gemakkelijker en sneller. Er hoeft immers niets te worden geregeld. Conversie is bewerkelijk en verrekening van het pensioen met andere vermogensbestanddelen is fiscaal lastig.

Als beide partners een pensioen hebben opgebouwd, ligt het voor de hand dat ieder zijn eigen pensioen volledig behoudt. Ze wijken dan af van de standaardverdeling en de verdeling is dan 100-0, 0-100. Dit alles gebeurt voor de inkomstenbelasting fiscaal geruisloos, ook al krijgt de ťťn een hogere waarde mee dan de ander. Er dient pas een fiscale hindernis te worden genomen als de partner met een lager pensioen daarvoor gecompenseerd wordt door de andere partner. Bijvoorbeeld door een extra vermogensbestanddeel uit de gemeenschappelijke boedel toe te delen. In dat geval zit het wettelijke fiscale systeem zo in elkaar dat de ene partij wordt belast voor de ontvangen compensatie en de andere partij voor hetzelfde bedrag een aftrekpost krijgt.

Voorbeeld

Wat te denken van het geval waarin de ene partner het pensioen volledig wil behouden (dus 100-0 verdeling) en in plaats daarvan de ander het huis laat houden? Ook in dit geval ontstaat er een aftrekpost ter waarde van de helft van het huis, en de ander wordt belast voor dezelfde waarde.

Ook deze veelal gewenste verdeling wordt praktisch onmogelijk gemaakt, want waar moet de ontvangende partner de verschuldigde belasting uit financieren? Of de Belastingdienst altijd op de hoogte is van dergelijke verrekeningen van pensioenrechten is maar zeer de vraag, met als gevolg dat de wet niet wordt toegepast.

De onderzoekers pleiten er daarom uit praktische overwegingen voor om deze tussenschakel van de belastingheffing te laten vervallen.

Kortom, het kan zůveel beter. De belangrijkste aanbevelingen richten zich op een betere voorlichting en advisering door advocaten. En op de overheid, die de verrekening van pensioenrechten moet defiscaliseren.
 
16-Juli-2007

VOORBURG - In 2006 zijn in Nederland 31.700 huwelijken geŽindigd in een echtscheiding. Dat is vrijwel evenveel als het jaar ervoor.
Daarnaast kozen 3900 echtparen voor een ontbinding van het huwelijk door een flitsscheiding. De flitsscheiding, ingevoerd in 2001, is een huwelijk dat is omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna het partnerschap wordt ontbonden.
Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Sinds 2003 worden er jaarlijks tussen de 31.000 en 32.000 huwelijken verbroken door echtscheiding. Dat houdt in dat van elke duizend echtparen er jaarlijks negen op die manier uit elkaar gaan. In 2001 beleefde het aantal echtscheidingen een piek, met 37.000.
>> terug naar boven


2-Juli-2007

Onderzoek,

Volwassenen die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, lopen dubbel zoveel kans zelf te scheiden. Ook zijn ze vaker depressief. Dat blijkt uit een studie van de universiteit Gent. Socioloog Piet Bracke van de Universiteit Gent ondervroeg bijna 5.000 mannen en vrouwen van rond de veertig jaar, van wie de ouders gemiddeld zo'n twintig jaar geleden uit elkaar gingen. Of ze nu gehuwd zijn of samenwonen, de kinderen hebben minder stabiele relaties en riskeren twee keer zoveel als anderen dat de relatie afbreekt. Andere bevinding is dat kinderen van gescheiden ouders 25 tot 35 procent meer kans lopen een depressie te krijgen. De onstabiele relatie en/of de eigen scheiding maken ongelukkig. Daarnaast blijft ook de pijn van de ouderlijke scheiding nazinderen. Daarenboven hebben kinderen uit gebroken gezinnen later een lager inkomen, wat ook invloed heeft op hun gemoedstoestand. (KWO)

6-Juni-2007

Ontslagen,

Een redacteur van het Katholiek Nieuwsblad is ontslagen omdat hij na een buitenechtelijke relatie heeft besloten van zijn vrouw te scheiden. Dat heeft directeur Lambriex meegedeeld. Volgens hem wist de redacteur dat hij daarmee inging tegen 'de principiŽle uitgangspunten'. Het Nieuwsblad gaat uit van de rooms-katholieke leer, die het huwelijk als onontbindbaar beschouwt. 
 

Politiek

 
Vrouw denkt te makkelijk over 'later'
 
Nederlandse vrouwen denken veel te rooskleurig over hun financiŽle positie als hun partner zou wegvallen. Ruim de helft verwacht bij echtscheiding of overlijden volledig voor zichzelf te kunnen zorgen, hoewel de meerderheid niet of slechts parttime werkt.
 
De vrouwenbladen Margriet en Opzij hebben een gezamenlijke enquÍte gehouden, die vandaag wordt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat zeventig procent van de werkende vrouwen (veel) minder verdient dan hun man.

Opzij-hoofdredacteur Cisca Dresselhuys stelt dat vrouwen onrealistische gedachten koesteren als het gaat om hun financiŽle onafhankelijkheid.

"Ze hebben veel te kleine banen en krijgen minder betaald. De inkomensachteruitgang is vooral bij echtscheiding niet goed afgedekt. Er wordt bovendien gedacht: als mijn man overlijdt, heb ik zo weer een baan. Dat is naÔef."

Vrouwen lijken vooralsnog geen boodschap te hebben aan Dresselhuys' oproep beter voor zichzelf te zorgen. Een kwart zou graag minder gaan werken en meer tijd besteden aan hobby's, ontspanning en vriendinnen. Dat is geheel in tegenspraak met het kabinetsbeleid dat vrouwen juist meer aan het werk wil krijgen, door goedkopere kinderopvang en afschaffing van de 'aanrechtsubsidie'; de belastingkorting voor de niet-werkende partner. Slechts tien procent van de vrouwen is bereid meer uren te draaien.

Een opvallende uitkomst van de enquÍte is bovendien dat 'slechts' twaalf procent van de vrouwen het krijgen van kinderen als belangrijkste levensinvulling ziet. Volgens Dresselhuys wordt daarmee eindelijk aangetoond dat het moederschap niet langer heilig is. "Een taboe is doorbroken", aldus de feministe.

Vrouwen denken te makkelijk over de financiŽle gevolgen voor hun leven na het wegvallen van hun partner. Veel werken niet of parttime en verdienen weinig.
 
6-juni-2007

Flitsscheiding,

Het kabinet gaat een einde maken aan de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Tegelijkertijd wordt het voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen mogelijk op een eenvoudiger manier te scheiden.

Bij een flitsscheiding wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat door een ambtenaar kan worden ontbonden. Een voorstel van de VVD voor een Ďadministratieve scheiding', waarbij afspraken tussen de ex-partners door een ambtenaar worden vastgelegd is van de baan. Het afschaffen van de zogenaamde Ďflitsscheiding' is mogelijk geworden doordat de PvdA het kabinetsvoorstel steunt, zoals in het regeerakkoord was afgesproken.

Tegelijkertijd wordt het voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen mogelijk op een eenvoudiger manier te scheiden. De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met het wetsvoorstel om huwelijken makkelijker te kunnen ontbinden. Daardoor kunnen voortaan niet alleen advocaten, maar ook notarissen een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter indienen.

Voor de echtgenoten die het over alle aspecten van de echtscheiding eens zijn, is de toegevoegde waarde van een advocaat volgens minister Rouvoet beperkt. De notaris kan die rol overnemen. Zijn bevoegdheid blijft beperkt tot een gemeenschappelijk scheidingsverzoek, waarbij de partijen afzien van een mondelinge behandeling.

Het wetsontwerp wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.
 

Jurisprudentie

Co-ouderschapsregeling kan niet eenzijdig worden beŽindigd

De ouders van twee kinderen hebbenna hun echtscheiding een co-ouderschapsregeling afgesproken. In verband met werk van haar nieuwe partner, is de moederverhuisd.Bij beschikking van 18 augustus 2006 heeft de rechtbankbepaald dat de moeder moet meewerken aan (her)inschrijving op de oude scholenen de oude co-ouderschapsregeling wordt weer van kracht.

De ouders van twee kinderen hebben na hun echtscheiding een co-ouderschapsregeling afgesproken, waarbijde oudersin elkaars nabijheid blijven wonen, zodat de kinderen naar dezelfde school kunnen gaan en hun sociale leven kunnen behouden. De kinderen wonen evenveel dagen bij de ene ouder als bij de andere ouder.

De moeder wil echter in verband met het werk van haar nieuwe partner naar een ander deel van het land verhuizen. Aangezien de ouders niet in onderling overleg tot een oplossing te komen vraagt de moeder de rechtbank om de omgangsregeling tussen de kinderen en de vader te wijzigen. Dit verzoek is bij beschikking van 12 april 2006 afgewezen. De rechtbank heeft daarbij onder meer overwogen dat de voorgenomen verhuizing ten koste van de gezamenlijke tijd van de kinderen met de vader zou gaan, terwijl dat niet in het belang van de kinderen zou zijn en oordeelde dat er geen redenen waren om de co-ouderschapsregeling te wijzigen.

In de zomer bleek dat de moeder de verhuizing toch had doorgezet en de kinderen, zonder medeweten en toestemming van de vader had ingeschreven op scholen nabij de nieuwe woonplaats. De vader heeft daarop bij verzoekschrift ex artikel 1:253a BW verzocht de moeder tot nakoming van de co-ouderschapsregeling te brengen, een dwangsom op te leggen en haar te veroordelen tot (her)inschrijving van de kinderen op hun oude scholen. Op de zitting heeft de vader ook gevraagd te bepalen dat de kinderen in het vervolg bij hem wonen.

Bij beschikking van 18 augustus 2006 heeft de rechtbank de verblijfplaats van de kinderen gewijzigd en bepaald dat de moeder moet meewerken aan (her)inschrijving op de oude scholen (op straffe van een dwangsom) en is er een omgangsregeling tussen de moeder en de kinderen vastgesteld. De rechtbank heeft aansluiting gezocht bij hetgeen de ouders voor ogen heeft gestaan toen zij een co-ouderschapsregeling afspraken.

Daarop is een kort geding gevoerd, waarbij de ouders overeenstemming hebben bereikt: de oude co-ouderschapsregeling wordt weer van kracht, de moeder gaat weer in haar oude omgeving wonen en de kinderen zullen hun gewone verblijfplaats weer bij de moeder hebben. De kinderen gaan ook weer naar hun oude school.
 
7-Juni-2007

Het gaat over een vrij klassieke echtscheiding en in kortgeding was jaren geleden reeds te Kortrijk afgeweken van de co-ouderschapsregeling (werkelijke reden daartoe is meestal het bekomen van onderhoudsgeld). Intussen had de echtgenote, een leerkrachte uit Roeselare, de kinderen ook eenzijdig veranderd van school naar Roeselare en liet ze het oudste kind ook het verdovend middel Rilatine voorschrijven om zich rustiger te gedragen (rilatine wordt nu tijdens de examen op de zwarte markt al aan 2 EUR per pilletje verkocht aan hogeschoolstudenten omdat het ook slaap verdrijft). In Beroep te Gent was de rechtbank onverbiddelijk: Er waren absoluut geen ernstige redenen om af te wijken van de standaardregeling. Gelijktijdig werd ook de eenzijdige schoolverandering kwalijk genomen en besloot de rechter ze terug naar de originele school te plaatsen vanaf volgend schooljaar. In het vonnis wordt ook ook de Rilatine aangehaald via verwijzing naar een medische verklaring dat het geen probleem vormt dat de vader geen rilatine zou geven in zijn periodes. Een bewijs dat het gerecht in BelgiŽ dus wel degelijk zeer correct werkt als de rechters van de juiste feitelijke situatie en de juiste bewijzen op de hoogte worden gebracht

In deze nieuwe dagvaarding in kortgeding vraagt men echter... terug hetzelfde als het in Gent vernietigde vonnis: Geen co-ouderschap, bevestiging eenzijdige schoolverandering en nu ook de verplichting om Rilatine te geven. Blijkbaar wordt over nu wel over het hoofd gezien dat nog enkel een erkende arts en een erkende psycholoog samen nog met zeer nauwkeurige medische en psychologische bewijzen het verdovend middel methylfenidaat mogen voorschrijven (hier bekend onder de naam Rilatine en Concerta). Dus geen lerares, geen CLB-verantwoordelijke, geen schooldirectie en ook niet de ouders zelf. Ook de bijsluiters van methylfenidaat melden intussen dat er tussentijds mee moet gestopt worden om na te gaan of het nog wel nodig is, en bij twijfel dient het dus eerder niet dan wel te worden voorgeschreven.

Showbizz

 
Carlos Santana gaat scheiden
 
Het leek alsof ze voor altijd bij elkaar zouden blijven, maar toch wil Deborah Santana, de echtgenote van gitarist Carlos Santana, na een huwelijk van 34 jaar scheiden. Als reden gaf Deborah Santana 'onverenigbaarheid van karakters' op.

Deborah schreef twee jaar geleden in haar memoires 'Space between the stars' dat haar man vreemd ging. Carlos verklaarde toen dat hij beter zijn best zou doen om de man te zijn die Deborah wilde. Maar zo te zien is het dus toch niet gelukt.

De Santana's waren ook op zakelijk gebied partners. het echtpaar richtte samen de Milagro-stichting op, een organisatie die hulp biedt aan kansarme kinderen. Carlos en Deborah hebben samen drie kinderen in de leeftijd van 17, 22 en 23.
 
 
23-Oktober-2007
 
Pink wil scheiden van echtgenoot
 
Het huwelijk tussen Pink en motorcrosser Carey Hart hangt al langere tijd aan een zijden draadje, maar het stel zou de relatie nu echt hebben opgegeven. De zangeres kan niet langer leven met het overspelige gedrag van haar echtgenoot.
Het ziet er niet zo rooskleurig uit voor de relatie Pink en haar echtgenoot. "Een scheiding is nabij," verklaarde een anonieme bron aan de Amerikaanse krant Daily News. Beiden hebben een extreem druk schema, waardoor ze nauwelijks tijd hebben voor elkaar. Carey is de hele dag aan het motorcrossen en Pink is de hele dag aan het zingen. Volgens de bron zou de zangeres, toen ze vorig jaar januari in het huwelijksbootje stapte, dit goed beseft hebben en akkoord zijn gegaan met een open relatie. Als Pink aan het toeren was mocht Hart zijn gang gaan.
De 28-jarige zangeres ziet deze regeling inmiddels niet meer zitten en eist dat de motorcrosser voortaan enkel met haar onder de lakens kruipt. De directe aanleiding hiervoor zou zijn dat de 32-jarige Hart de laatste tijd voortdurend op pad is met een mooie blondine. "Hij neemt haar overal mee naar toe, zelfs naar openbare gelegenheden", aldus de bron.
 
20-Juli-2007

Eerste echtscheidingsbeurs ter wereld

Getrouwde mensen die willen scheiden, kunnen naar een echtscheidingsbeurs in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om inspiratie op te doen.Het evenement staat gepland voor eind oktober. Anton Barz, de organisator, spreekt over een wereldpremiŤre. Om te voorkomen dat bijna-exen elkaar op de beurs in de haren vliegen, is de zaterdag voor mannen gereserveerd. Zondag mogen alleen vrouwen naar binnen. Op de manifestatie met de naam Nieuwe Start presenteren zich onder anderen advocaten, bemiddelaars, notarissen en psychologen.De toegang is gratis. Na Wenen zijn de andere Oostenrijkse steden aan de beurt. In het Alpenland eindigt bijna een op de twee huwelijken met een scheiding.
 
30-Juni-2007

Cameron Diaz Veroorzaakt scheiding,

Het avontuurtje van Cameron Diaz met illusionist Criss Angel lijkt een staartje te krijgen. Joanne Sarantakos, de vrouw van Angel, heeft volgens de Amerikaanse krant New York Post echtscheiding aangevraagd. "We dagvaarden zijn maÓtresse Cameron Diaz zodra ze zich in New York vertoont", zegt de advocaat van de vrouw.

Joanne Sarantakos was vijftien jaar samen met de illusionist. Vijf jaar geleden stapten de twee in het huwelijksbootje. Volgens de advocaat van Sarantakos hield de nu 39-jarige Angel zijn vrouw verborgen voor de media, zodat hij meer vrouwelijke fans zou krijgen.

Volgens Sarantakos stortte het huwelijk in, toen haar man Amerika veroverde met zijn tv-show Mindfreak en vervolgens aan een affaire met Diaz begon. Joanne liet haar man, die inmiddels furore maakt met een show in Las Vegas, een halfjaar volgen door een privť detective.

De advocaat van Angel ontkende de beschuldiging van overspel met de 34-jarige Hollywood-ster niet. De woordvoerder van Diaz was niet bereikbaar voor commentaar.
disclaimer colofon home